ประกาศรับมอบตัวนักเรียนใหม่ 1/2561


วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิพิชญ รับสมัครและมอบตัวนักเรียน-นักศึกษาใหม่ ในปีการศึกษา 1/2561ในวันที่ 30 มีนาคม 2561 เป็นต้นไปและเตรียมเอกสารหลักฐานมามอบตัวดังนี้
1. วุฒิการศึกษา ปพ.1 ม.3 ฉบับจริง 1ฉบับ
2. สน.บัตรประจำตัว 4 แผ่น
3. สน.ทะเบียนบ้าน 4 แผ่น
4. สน.บัตรประจำตัวผู้ปกครอง 4 แผ่น
5. สน.ทะเบียนบ้านผู้ปกครอง 4 แผ่น
6. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว 2 รูป

**ให้เตรียมบิลค่าสมัครมัดจำมายื่นพร้อมรับเงินมัดจำ 900 บาท คืน

โพสเมื่อ : 2018-03-05