แจ้งเปิดรีเกรด


ประกาศจากฝ่ายวิชาการ
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรีเกรดไว้
สามารถมาตรวจสอบวิชาเรียนละเริ่มเรียนได้ใน
วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 นี้
สอบถามเพิ่มเติม 042-291-313 ฝ่ายวิชาการ

โพสเมื่อ : 2018-04-24