โค้งสุดท้าย


โอกาสสุดท้าย
สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ
ระดับ ปวช.
กับทุนเรียนฟรี 300 ทุน รอบสุดท้าย
-----------------------
เพียงมาสมัครมอบตัวที่วิทยาลัยฯ
โดยนำเอกสารมาดังนี้
1. วุฒิการศึกษา ฉบับจริง 1 ฉบับ
2. สำเนา บัตรประชาชน- ของตนเองและผู้ปกครอง 4 ฉบับ
3. สำนา ทะเบียนบ้าน- ของตนเองและผู้ปกครอง 4 ฉบับ
-----------------------
ปิดรับสมัครทันทีเมื่อทุนเต็ม
สอบถามเพิ่มเติม: 042-291-313

โพสเมื่อ : 2018-04-25